Polityka prywatności

Administratorem danych jest ATC  sp. z o.o. 32- 312 Jaroszowiec ul. Kolejowa 2 .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawa:art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Spółkę dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo –> zawarcie i wykonanie umowy). Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Spółka lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Administratora, lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres  Spółki tj. 32-312 Jaroszowiec ul. Kolejowa 2 lub na adres mailowy: atc@atcjaroszowiec.com Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej pod adresem  http://atcjaroszowiec.com/pl/  . Więcej informacji o przysługujących Tobie prawach zob. www.giodo.gov.pl